Onlangs was ik, zoals het een goed student betaamt (knipoog knipoog) aan het zagen over de prijzen van het bier. En meerbepaald de prijs van een pintje op ons overigens superdemaxe feestje in de Sioux; want € 1,80 vind ik pure afzetterij. (Overigens verdienden wij helemaal niets aan drank, werd er ook al was het ‘voor het goede doel’ helemaal geen percentje gegeven, profiteerde hij zo van ons 400 man-envrouw-tellend feestje om woekerwinsten, ahum, te maken) waarop mijn disgenoot mij meedeelde dat ik anders het Gravensteen kon gaan bezetten, hetgeen ik een rare gedachtenkronkel vond.

Hij verzekerde mij dat het zo raar niet was: dat het nog al eens bezet was geweest door studenten die de bierprijzen te hoog vonden. En ik was het al bijna vergeten toen ik dit tegenkwam op het wereldwijdeweb.

Het begon, zoals alle goede studentenprestaties, tussen pot en pint in een of andere drankgelegenheid. Daar vatten enkele studenten het plan op et oude Gravensteen, voor enkele uren althans, in te nemen. Het waren Felix de Hemptinne, Tony Claeys, Henry Hubené, Ludo Tollenaere, Valeer Van Overwalle en Jos De Seranno. Op die bewuste woensdag 16 november 1949 werd in alle faculteiten geheime pamfletten rondgedeeld met de boodschap:

“Dit briefje vlug en onopgemerkt laten doorgaan. De inhoud ervan geheimhouden. Commilitones, neemt allen deel aan de reusachtige studentengrap die op touw wordt gezet voor woensdag 16 november. Scenario : bezetting van het Gravensteen. Weest gij ook op post : komt het Gravensteen binnen tussen 14.30 en 15.10 u. Alles is geregeld voor uw aankomst. Komt niet in groepen. Bergt uw flatten in uw zak en blijft kalm en gedisciplineerd. Waarschijnlijk bierclub in het Gravensteen. Brengt munitie van alle slag, doch onopgemerkt, desnoods ook uw boterhammen mee. Einde tussen 18 en 19 uur??? Wachtwoord : Uilenspiegel! Belangrijk bericht : Zweigen. Feind hört mit!’

(Bron)

Het weze misschien een idee voor de activistische studenten onder ons. We bezetten het Gravensteen, overgieten belagers met kokend bier en bekogelen hen met boterhammen met salami. En als ze niet naar ons willen luisteren, zetten we hen de duimschroeven op. In extremis, de guillotine.

Advertenties